< Terug naar projecten overzicht

Vervangen 600m1 beschoeiing en 2 bruggen Volkstuinvereniging Maasland

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

Tijdens de inspectie van 2 houten bruggen op de volkstuinvereniging bleek dat deze in zeer slechte staat waren. Gezien de slechte staat van de bruggen kon worden afgeleid dat de tegelijkertijd aangelegde beschoeiing ook in slechte staat was. Centaur Projecten heeft collegeadviezen opgesteld waarmee budget kon worden gemaakt voor de vervanging hiervan. Aansluitend zijn de werkzaamheden in bouwteam opgepakt en uitgevoerd.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn:

Kostenraming
Opstellen collegeadvies
Toezicht en directievoering

 

Voordelen:

Korte lijnen
Voorkomen risico’s

 

volkstuinvereniging-1.jpg

volkstuinvereniging-2.jpg

volkstuinvereniging-3.jpg

volkstuinvereniging-4.jpg

volkstuinvereniging-5.jpg

volkstuinvereniging-6.jpg

volkstuinvereniging-7.jpg

volkstuinvereniging-8.jpg

volkstuinvereniging-9.jpg

Terug naar projecten overzicht