< Terug naar projecten overzicht

Herstelwerkzaamheden brug S014 Tiendweg te Schipluiden

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

Brug S014 is een betonnen brugdek gefundeerd op gemetselde landhoofden. Niet lang geleden (waarschijnlijk 10-20 jaar geleden) heeft onderhoud plaatsgevonden.
Het metselwerk van de landhoofden is opnieuw aangebracht (waarbij een niet passende metselsteen is toegepast en de voegen niet netjes zijn afgewerkt.
De betonblokken onder het brugdek waren niet aanwezig en/of gebroken. Het brugdek vertoonde aan de onderzijde ook aantasting van beton.
Bovenstaande tekortkomingen zijn in een uitvraag gegoten waarbij betonreparaties zijn uitgevoerd, het metselwerk is vervangen en de aansluiting tussen brugdek en landhoofden zijn vervangen door in het werk gestorte balken waardoor belastingafdracht over de gehele breedte wordt verdeeld.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn:

Kostenraming
Opstellen uitvraag
Toezicht en directievoering

 

Voordelen:

Praktische aanpak
Verbeterde constructie, verlenging levensduur

 

Voor:
herstelwerkzaamheden-brug-voor1.jpg

Resultaat:
herstelwerkzaamheden-brug-na1.jpg

Terug naar projecten overzicht