< Terug naar projecten overzicht

Herstel houten damwanden onder verkeersbruggen Oude Veiling Maasland Oude Veiling

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

De toegangsweg vanaf de A20 naar Maasland wordt verbonden door 2 verkeersbruggen welke in opdracht van Rijkswaterstaat omstreeks 1968 zijn gebouwd.
Onder deze bruggen zijn Azobé damwanden van 5 meter lang toegepast.
Hoewel de constructie in goede staat is zijn de damwanden op de waterlijn doorgerot met uitspoeling van grond tot gevolg.
Middels archiefonderzoek en het in kaart brengen van de constructie hebben wij de engineering opgestart voor een herstelplan. De houten damwanden zijn constructief verstevigd en voor stabiliteit is een bestorting toegepast onder water.

Dit is een typisch voorbeeld van praktische engineering, probleem is dat het weinig zichtbaar is en grote gevolgen zal hebben (de weg zal naar verloop van tijd inklinken). Bereikbaarheid is slecht, esthetisch heeft het geen waarde. Damwanden vervangen onder een brug is niet praktisch.

In opdracht van de gemeente Midden-Delfland hebben wij archiefonderzoek gedaan, tekenwerk uitgevoerd, begeleiding van engineering, bestek en aanbesteding, na selectie van de aannemer toezicht gehouden op/directievoering tijdens uitvoering.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn:

Tekenwerk
Verzorgen vergunningen
Kostenraming
Begeleiden aanbesteding
Toezicht / Directievoering

 

Voordelen:

Praktische aanpak
Binnen budget

 

beschoeiing-oude-veiling-1.jpg

beschoeiing-oude-veiling-2.jpg

beschoeiing-oude-veiling-3.jpg

beschoeiing-oude-veiling-4.jpg

beschoeiing-oude-veiling-5.jpg

beschoeiing-oude-veiling-6.jpg

beschoeiing-oude-veiling-7.jpg

beschoeiing-oude-veiling-8.jpg


Schilderwerk leuningen toegangsweg Maasland

In vervolg op de beschoeiingswerkzaamheden zijn de leuningen ook opgenomen in het project om te voorzien van een nieuwe laklaag. De leuningen waren voorzien van een donkergrijze conservering.
In overleg met de Historische Vereniging Maasland is gekozen om de leuningen te voorzien van een witte conservering, ook de aangrenzende leuningen zijn behandeld.

Hiermee heeft de toegangsweg van Maasland een geheel nieuw aanzicht gekregen.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn:

 

schilderwerk1.jpg

schilderwerk2.jpg

schilderwerk3.jpg

schilderwerk4.jpg

Terug naar projecten overzicht