< Terug naar projecten overzicht

4 bruggen woonwijk De Kreek te Den Hoorn

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

Vanuit het stedenbouwkundig ontwerp van Wissing zijn 4 bruggen ontworpen als ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Kreek. Deze bruggen zijn gelegen aan de Achterdijkshoorn te Den Hoorn.

De 4 bruggen betreffen 2 betonnen verkeersbruggen, 1 betonnen fiets-voetgangersbrug en een stalen fiets- voetgangersbrug, te weten;

  • Betonnen verkeersbruggen met overspanning van 6.7 meter.
  • Betonnen fiets- voetgangersbrug met overspanning van 11 meter.
  • Stalen fiets- voetgangersbrug met een totale lengte van 37 meter(3 tussensteunpunten).

Ontwerp
Op basis van het ontwerp hebben wij de uitgangspunten opgesteld en het voorlopig ontwerp opgesteld.
Vanuit dit VO heeft G4ca de hoofdberekeningen opgesteld, zijn de tekeningen overlegd met bouw- en woningtoezicht, welstand en het Hoogheemraadschap van Delfland.
Vanuit het constructief advies en gestelde eisen is het definitief ontwerp opgesteld en zijn vergunningen aangevraagd en ontvangen.

Aanbesteding
Een besteksomschrijving en kostenraming zijn gemaakt om een aannemer te selecteren. In verband met de concrete gegevens en ontwerp is een onderhandse aanbesteding gecoördineerd op basis van laagste prijs waaruit een aannemer is geselecteerd (GKB Realisatie).
Namens de gemeente is de opdracht gegund.

Voorbereiding
Plan van aanpak, Veiligheids- en gezondheidsplannen alsmede uitvoeringstekeningen- en plannen zijn voorafgaand aan de uitvoering beoordeeld en doorgestuurd aan de juiste instanties.

Toezicht en Directievoering
Startoverleg, bouwvergaderingen en oplevering zijn verzorgd namens de opdrachtgever.
Regelmatig bezoek aan de werkzaamheden en/of bij calamiteiten is uitgevoerd.
Ook beoordeling van termijnen en meer- en minderwerk zijn door Centaur Projecten verzorgd.

Uitgevoerde werkzaamheden voor een vaste prijs zijn:

Rapport uitgangspunten
Voorlopig ontwerp
Constructief rapport hoofdberekeningen (G4ca)
Definitief ontwerp
Verzorgen benodigde vergunningen
Kostenraming
Aanbesteding

 

Aansluitend zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Toezicht
Directievoering

 

Voordelen:

Praktisch ontwerp
Vaste prijs
Kostenbesparend
Alles in 1 hand met tussentijds overleg
De totale investering is binnen budget compleet uitgevoerd

 

4bruggen-18.jpg

4bruggen-19.jpg

4bruggen-20.jpg

4bruggen-21.jpg

4bruggen-22.jpg

4bruggen-23.jpg

4bruggen-24.jpg

4bruggen-25.jpg

4bruggen-26.jpg

4bruggen-27.jpg

4bruggen-29.jpg

4bruggen-30.jpg

4bruggen-1.jpg

4bruggen-2.jpg

4bruggen-3.jpg

4bruggen-4.jpg

4bruggen-5.jpg

4bruggen-6.jpg

4bruggen-18.jpg

4bruggen-8.jpg

4bruggen-9.jpg

4bruggen-10.jpg

4bruggen-19.jpg

4bruggen-20.jpg

4bruggen-21.jpg

4bruggen-22.jpg

4bruggen-23.jpg

4bruggen-24.jpg

4bruggen-25.jpg

4bruggen-26.jpg

4bruggen-12.jpg

4bruggen-27.jpg

4bruggen-28.jpg

4bruggen-29.jpg

4bruggen-11.jpg

4bruggen-14.jpg

4bruggen-15.jpg

4bruggen-16.jpg

4bruggen-17.jpg

4bruggen-7.jpg

Terug naar projecten overzicht